info@zinga.dk

Søg

Hvad er Zinga

Oversigt

Zinga er en en-komponents zink-rig coating med 96% zink i tørfilmen. Det er dermed en metallisk coating og ikke en maling. Koncentrationen af zink er så høj, at den tørre Zingaoverflade ikke indeholder nogen som helst toxiske elementer.

Zinga er en unik overflade, da den både giver en aktiv- og en passiv beskyttelse af overflader.

Zinga blev udviklet ved Ghent Universitet (UGhent) i Belgien, i 1970’erne og har siden da blevet brugt i et utal af projekter verden over.

Hvordan virker Zinga?

Når to metaller kommer i kontakt med hinanden samtidig med at det er en tilstedeværelse af en elektrolyt (f.eks. vand), så dannes der en galvanisk celler, hvor metallet som er mindst ædelt vil korrodere til fordel for det mere ædle metal. Dette kan dermed udnyttes til en såkaldt katodisk beskyttelse.

Galvanisk, katodisk eller aktiv beskyttelse, kommer da fra, at zink (anoden) bruges som en offermetal, til fordel for f.eks. stål (katoden) som resulterer en i et ændret elektronflow som beskytter stålet. Herved kan det behandlede metal beskyttes også selvom der kommer mindre skader på zink-laget.

Her ses det formlen for det ændrede elektronflow.

Ved at bruge Zinga, dannes der hurtigt et beskyttende lag af zink-oxid både over selve Zinga’en og i de naturlige små hulrum i påføringen. Dette reducerer hurtigt offer-hastigheden af zinken. I tillæg til dette, skal det nævnes at zinkpartiklene i Zinga også beskyttes af det organiske bindingsmiddel – uden at konduktiviteten af zinken reduceres. På denne måde opnår Zinga næsten samme galvaniske potentiale som varmforsinking med med en mindre grad af zinktab over tid, da denne organiske binder, er med til at hæmme korrosion.

Hvis Zinga beskadiges, sådan at det underliggende metal eksponeres, vil der over dette metal forme sig zink-korrosion, men det beskyttede, underliggende metal vil ikke korrodere. Dette kaldes på engelsk “throw” eller “throwing power”. Dette gør at Zinga kan beskyttede metal op til 3-5mm fra hvor coatingen stopper.

Eksempel på en skadet overflade ved brug af Zinga

Eksmepel på skadet overflade ved brug af et andet zinkbaseret produkt

Passivbeskyttelse

Passiv beskyttelse er i al sin enkelthed en betegnelsen for en barriere mellem basemetallet, og elementerne – f.eks. maling. I modsætning til aktivbeskyttelse så vil den passive beskyttelse ikke virke så snart barrieren er brudt, hvorfor salte kombineret med fugt vil begynde at korrodere basemetallet. Korrosionen vil hurtigt være progressiv idet den ofte vil medføre en yderligere afskalning af den beskyttende barriere.

Zinga vil dog i modsætning hertil, i kraft af sit organiske bindemiddel, og zinkoxid, skabe en effektiv, og regenerende overflade. Når barrieren bliver brudt, vil den simpelthen regenerere, ved at danne et nyt lag zinkoxid. Det er også denne proces som giver zinga sin matte overflade.

Forventet levetid

Korrosionshastigheden af zink i forskellige miljører er igennem årene blevet undersøgt i vid udstrækning. Det er derfor muligt give et estimat på levetiden af en Zingagalvanisering, med en given tørfilmstykkelse, i forskellige miljøer. Den nedenstående graf er baseret på almindelig varmgalvanisering, men som allerede beskrevet, performer Zinga mindst ligeså godt i normale atmosfæriske miljøer – og endnu bedre end varmgalvanisering i maritime miljøer.

NB. den mindste acceptable tykkelse for et Zingalag som skal “genoplades” ved at påføre yderligere Zingalag, er 50my.

Kilde: SGS Axa-Med. Service Life is defined as the time to 5% rusting of the steel surface.

Hvilke anvendelserområder har Zinga?

Til reparation af  beskadiget varmgalvaniserede elementer

Denne anvendelse er nok den hyppigst anvendte, bl.a. fordi Zinga kræver minimal forberedelse af den påførte overflade. Zinga’s funktionsmekanisme er desuden stort set den samme som for almindelig varmgalvanisering, hvilket tillader Zingaen at samarbejde med, og understøtte en allerede eksisterende galvanisering. Ved at påføre Zinga til en eksisterende galvanisering, kan man så må sige “genoplade” den gamle galvanisering – både Zinga og almindelig varmgalvanisering består jo grundlæggende begge af zink.

Som et “stand alone system”
Zinga kan sagtens bruges som den primære, eller eneste korrosionsbeskyttelse af Deres produkt – fuldstændig uden brug af traditionel varmgalvanisering, eller maling. Zinga fås dog kun i sin grå form. Dette gør det dog også muligt nemt og smertefrit at genetablere en eksisterende Zinga coating (Re-liquidising of Zinga).

Zinga alene bliver ofte brugt i tilfælde hvor almindelig varmgalvanisering ikke er mulig, bl.a. på eksisterende konstruktioner, eller hvor de brugte komponenter er for store til smeltebadene. Derudover er Zinga også ideelt til relativt skrøbelige strukturer, eller skulpturer.

Som grunder til egnede coatingsystemer
Skulle den mat-grå finesh som der opnås med Zinga ikke være den ønskede, er det muligt at male oven på Zinga laget. Dette vil desuden give yderligere beskyttelse. Skulle der skrabes hul på det yderste lag maling, vil Zinga give beskyttelse, også selvom der skaden skulle gå igennem Zingalaget.

Zinga koldgalvanisering til nye konstruktioner

Zinga rustbeskyttelse bruges naturligvis også til at rustbeskytte nye konstruktioner. I dette tilfælde er der ofte tale om elementer, som er produceret i ståltyper, som ikke egner sig til varmgalvanisering. Der kan også være tale om elementer, som er udformet på en måde, som gør at de ikke er egnede til varmgalvanisering, eller hvor de deformationer som kan opstå igennem varmgalvaniseringen, ligger over de specificerede tolerancer.

Som Beskyttelse til armeringsjern

I lande hvor aggregater brugt i beton har et høj saltinhold, bruges Zinga ofte til at beskytte armeringsjern mod korrosion, hvilket giver en betydelig forlængelse af armeringsjernens levetid.

Vigtige noter

Påførelsen, og brugen af overnævnte produkter skal gøres i streng overensstemmelse med producentens instruktioner og specifikationer. Zinga accepterer ikke ansvaret for svigt som følge af forkert brug eller forkert påførelse af nogen del af coating systemet.

Zinga er følsomt overfor opløsningsmidler, og længere tids eksponering kan føre til nedbrydning af Zinga’s lag. Derfor bør man være varsom med at male, eller coater Zinga, og kun vælge produkter hvis indhold af opløsningsmidler ikke overskrider Zinga’s anvisninger. Vær desuden opmærksom på, at påførelse af for meget maling, eller anden top-coating, kan medføre at opløsningmidler fanges imellem Zingalaget og toplaget, hvilket kan medføre en manglende sammenbinding mellem Zingalaget og toplaget.

Den information som videregives af Zinga Danmark, og af Zinga er baseret på omfattende tests, og praktiske erfaringer. Zinga produkterne bliver dog i høj grad brugt i situationer uden om Zinga’s control hvorfor Zinga, og Zinga Danmark ikke kan garantere andet en produktet selv.